Heidenaturpark
"3 in 1"
Samen met het Natuur- en Landschafts-park Rodebach–Roode Beek bepalen deaangrenzende natuurgebieden van deTeverener Heide en Brunssummerheidehet groene karakter van de Duits-Nederlandse grensregio. Als onderdeelvan de zogenaamde Grünmetropole zijndeze drie gebieden in het kader van deEuRegionale 2008 verbonden in hetoverkoepelende „Heidenatuurpark“.Toeristische informatie, parkeerplaatsen,belevingspaden en vele verschillenderoutes staan de bezoekers hier terbeschikking. Een gemarkeerde routevoert u door alle drie de landschappenen verbindt het padennetwerk van parktot park.
 
Rodebach - Roode BeekTientallen soorten libellen, vlinders enbijzondere moerasvogels zoals de BruineKiekendief en het Porseleinhoen leven indit nieuwe natuurgebied. Wie de tijd heeftkan ze ontdekken vanaf de talrijkewandelpaden die door het gebied lopen.Waarschijnlijk treft u ook een van dekuddes Hooglanders die hier vrij rondlopen. Ze spelen een belangrijke rol in hetecosysteem, want met hun gegraas zorgenze ervoor dat het gebied niet dichtgroeitmet bomen en struiken.

Teverner HeideDe afwisseling van heide, bos en hoogveenbepaalt het kleurrijke mozaïek van deTeverener Heide. Hier leven de zeldzameHeidekikker en Boomleeuwerik en meerdan 40 soorten libellen. In het bijzondereheidelandschap grazen kuddes schapenen geiten.De Heide-, Hoogveen- en Vennenroutevoeren u langs de mooiste delen van hetgebied.

Brunssummer Heide Wie de Roode Beek volgt tot aan de bron,komt uit op de Brunssummerheide. Ditheuvelrijke heidelandschap is ontstaanop miljoenen jaren oude zandgronden,die ooit een duinenrij vormden van eentropische kust. Het gebied laat zich prima ontdekken vanaf de bewegwijzerderondwandelingen en via een mountainbikeroute. Boven op een heuvel aan de rand vanBrunssum ligt het Bezoekerscentrum, waaru naast een prachtig uitzicht ook veel teweten komt over de natuur in het gebied.

Heidenaturpark Euregionale