HET PARK
Historie
Historie
Sinds eeuwen zijn de mensen aan weerszijden van het moerasgebied rond de Rodebach met elkaar verbonden.

Toch lag hier ook altijd al de grens tussen verschillende landen. Dat is geen toeval, want de vijand liet het wel uit zijn hoofd om het moeras te ver in te trekken. De oude gekanaliseerde loop van de Rodebach is na het herstel van de natuurlijke loop blijven bestaan, niet om het water af te voeren, maar omdat zij de grens markeert tussen Duitsland en Nederland.
Verbondenheid
Te midden van het moeras boden de Schansbergen in het verleden een veilige vluchtplaats tegen plunderende troepen. De aarden heuveltjes zijn met grachten en wallen omgeven die vaak met houtgewas werden beplant. Restanten van de middeleeuwse schansen vinden we nu nog in het Natuur- en Landschapspark.

Langs de Rodebach en Roode Beek stonden in het verleden maar liefst 14 watermolens waar met waterkracht graan en olie werd gemalen. De laatste molen draaide tot in 1970. De grote houten raderen zijn vervallen, maar de meeste gebouwen zijn er nog, vaak in gebruik als horecagelegenheid.

Om het gebied voor de landbouw te kunnen gebruiken, ontwaterde men het moerasgebied met greppels en trok men de beeklopen recht. In het huidige natuurgebied zijn de greppels nog steeds zichtbaar. De komende decennia zullen ze langzaam vervagen.

De inwoners van de dorpen aan beide zijden van de grens hebben hun verbondenheid met de natuur nog behouden. Met de inrichting van het Natuur- en Landschapspark geven ze de natuurontwikkeling weer een belangrijke plaats in hun midden.


Heidenaturpark Euregionale