HET PARK
Beek en broek
Beek en broek
De Roode Beek en Rodebach stromen samen door het Natuur- en Landschapspark en geven het park zijn naam. Tot in het begin van de vorige eeuw stroomden de beide beken tussen Schinveld en Gangelt in een enorm moerasgebied uit. Dit moeras werd in de 20e eeuw drooggelegd en de beken werden rechtgetrokken en in beton gelegd. Zo kon het water uit de mijngebieden rondom Brunssum snel worden afgevoerd en werd de bodem in het gebied geschikt voor landbouw.
Initiatiefnemers
De beide gemeenten hebben in 2003 het initiatief genomen om de gekanaliseerde beken weer vrij door het landschap te laten stromen. De effecten lieten niet lang op zich wachten. Veel planten en dieren zijn hier teruggekeerd en het landschap veranderde in een afwisselend moerasgebied.

Heidenaturpark Euregionale