HET PARK
Monitoring
Monitoring
De natuur heeft door het herstel van de beekdalen en de natuurlijke begrazing een enorme impuls gekregen. Het kleinschalige mozaïek van voedselrijke moerassen, bloemenrijke graslanden en vochtige bossen dat zich ontwikkelt biedt plaats aan veel bijzondere en bedreigde dier- en plantensoorten. In de rietvelden en het struikgewas leven veel libellen en broedvogels en de bloemen in de weiden zijn een eldorado voor vlinders.
Natuurontwikkeling
De ontwikkelingen in de natuur worden van jaar tot jaar bijgehouden door natuur- en vogelwachters uit Nederland en Duitsland. Uit deze monitoring blijkt dat het aantal zeldzame planten en dieren jaarlijks groeit. Alleen het aantal broedvogels is in enkele jaren al verdubbeld en in het gebied zijn maar liefst 30 verschillende soorten libellen aangetroffen.

Monitoringrapporten om te dowloaden:

Heidenaturpark Euregionale