Uitgever:
Gemeinde Gangelt, Gemeente Onderbanken

Redaktie:
aixplan, Aachen / stroming, Nijmegen

Webdesign & realisatie:

scribble@, Geilenkirchen

Fotos, bron:
Claudia Cohnen, ELZC, Frank Hecker, Karl-Heinz Hamacher, Bettina Kreisel, Alphons van Winden

Proclaimer
Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacy
De gemeente Onderbanken verzamelt geen informatie van bezoekers van de website anders dan om het gebruik te monitoren. De gemeente verzendt niet ongevraagd elektronische post en legt daartoe ook geen gegevensbestanden aan. E-mailadressen van bezoekers worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

E-mail
Elk e-mailbericht dat binnen komt bij gemeente Onderbanken wordt met zorg behandeld. Het is echter door de gemeente Onderbanken niet uit te sluiten dat een e-mailbericht bij verzending op weg naar de gemeente via internet door derden wordt ingezien. Dit valt buiten het bereik van de gemeentelijke bevoegdheid of verantwoordelijkheid. De naam-, adres-, woonplaatsgegevens, die door u worden opgegeven voor beantwoording zullen door gemeente Onderbanken alleen voor dit doel worden gebruikt.

Gemeinde Gangelt
Postfach 1120
D-52532 Gangelt
Tel.: +49 - (0) 24 54-58 80
Fax: +49 - (0) 24 54-28 52
info@gangelt.de
www.gangelt.de

Gemeente Onderbanken
Postbus 1090
NL-6450 CB Schinveld
Tel.: +31- (0) 45-527 87 87
Fax: +31- (0) 45-527 12 72
gemeente@onderbanken.nl
www.onderbanken.nl

 
Impressies
Impressies

Heidenaturpark Euregionale