HET PARK
Bos en plas
Bos en plas
Het Schinveldse bos is een van de grootste bosgebieden in Limburg. In het zuiden bevinden zich kleilagen in de bodem, die het vocht vasthouden en voor een bijzondere plantengroei zorgen. In het zandige noorden herinneren heidestruikjes aan de uitgestrekte heidevelden die hier ooit lagen. Het dennenbos is in de 19e eeuw aangeplant; de stammen waren bestemd om de gangen in de steenkoolmijnen te stutten. Nu is het een natuurgebied en mag het bos zich zelf ontwikkelen: omgewaaide bomen blijven liggen en op open plekken kiemen berken en eiken en zo verandert het gaandeweg in een loofbos.
Kleigroeves
In het Schinveldese bos liggen enkele waterplassen, zij herinneren aan de kleiwinning, waar de Romeinen 2000 jaar gelden al mee begonnen zijn. Na de winning lopen de groeven vol water en ontstaan de kleine meren, waar, vooral in de oeverzone, bijzondere planten en dieren leven.

Heidenaturpark Euregionale